Gebruikersvoorwaarden


Privacyverklaring

Gotogate werkt volgens de Zweedse wet op de persoonsgegevens (PUL). Door je gegevens op de website te registreren, ga je ermee akkoord dat Gotogate gegevens voor de vermelde doeleinden kan verwerken.
Persoonlijke gegevens zijn de gegevens van een persoon, in enige vorm opgeslagen. Hieronder vallen bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, factuur- en accountgegevens en andere informatie die je over jezelf en je gezin verstuurt wanneer je een profiel aanmaakt voor 'Mijn account'.

De gegevens die je via de website aan Gotogate verstrekt, worden gebruikt voor administratieve doeleinden en om een hoogwaardige service te kunnen blijven leveren aan onze klanten. De gegevens worden gebruikt om je de gevraagde producten en services te leveren, je te informeren over nieuws en evenementen en je aanbiedingen of andere informatie te sturen waar je volgens ons in geïnteresseerd kunt zijn. Verder worden deze gegevens gebruikt voor statistische doeleinden, om de inhoud van de website te verbeteren en onze databases bij te werken.

Gotogate maakt onderdeel uit van een groep waarvan eTRAVELi de moedermaatschappij is. Gotogate behoudt zich het recht voor om de gegevens binnen de groep te verwerken en over te dragen. Gotogate behoudt zich het recht voor om de gegevens over te dragen aan een derde partij in het geval van de aankoop of verkoop van een bedrijf of bedrijfsmiddelen, of wanneer eTRAVELi, een ander bedrijf binnen de groep of bedrijfsmiddelen binnen de groep door een derde partij worden overgenomen en de persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overgedragen bedrijfsmiddelen. Derde partijen die de gegevens kunnen verkrijgen, zijn bij voorkeur spelers die producten en services aanbieden die vergelijkbaar zijn met die van Gotogate.

De gegevens kunnen worden gedeeld met onze partners en andere deelnemers die uit naam van Gotogate werken, bijvoorbeeld onderaannemers die een contract tussen gebruikers en Gotogate uitvoeren.

Verder kunnen we de gegevens naar een derde partij versturen om aan een wettelijke verplichting te voldoen of wanneer dit wordt vereist door de wet of een rechterlijke uitspraak.

Persoonlijke gegevens die je via de website aan Gotogate hebt verstrekt en die niet van jou persoonlijk zijn, zoals informatie over gezinsleden en vrienden, worden uitsluitend voor jouw persoonlijke gebruik opgeslagen. Dit houdt in dat Gotogate deze gegevens niet gebruikt om in contact te komen met de betreffende personen en de informatie ook niet op een andere manier zal gebruiken.

Wijzigingen/aanvullingen

We hebben het recht om de gebruiksvoorwaarden op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden worden op de website geplaatst en zijn vanaf dat moment van toepassing op het gebruik van de website.

Contact

Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor het bijwerken van je gegevens, op de website of door contact op te nemen met Gotogate. Als je je gegevens wilt bijwerken of corrigeren, of als je vragen of opmerkingen hebt over onze services, de gegevens die we verzamelen, de voorwaarden of je rechten, kun je contact met ons opnemen via het adres Gotogate, Box 1340, SE- 751 43 Uppsala , ZWEDEN.

Header
Subject
Body
Footer